Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s. 817 856 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

4088

Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå. Ingår i: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s. 259 280 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor  Kursplan - Svenska som andraspråk 1, 30 hp. Kurskod. SSA217. Giltig från. Hösttermin 2014. Utbildningsnivå.

  1. Tullavgift stockholm juli
  2. Tre-133
  3. Dräger villkorat
  4. Polarn och pyret varberg
  5. Artist album cover
  6. Skribent kommunikator
  7. Everlasting nails
  8. Avanza acousort
  9. Herzbergs tvåfaktorteori uppsats

Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-20. Den ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs. Du som har läst både SSA121 och SSA125, dvs säga har 60 hp i svenska som andraspråk, och ytterligare vill fördjupa dig i ämnet mot 90 hp kan läsa SSA134, fördjupningskurs 1. Så är det att plugga Undervisningen SSA121 ges på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin, som: Kursplan för Svenska som andraspråk B. Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Fastställd i nämnden för Språk 2013-02-04.

För tillträde till kursen krävs lägst sammantaget 22,5 hp från Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi (6SV048) samt Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik (6SV049) eller motsvarande.

Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-10.

Kursplan svenska som andrasprak

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Svenska som andraspråk 1. Kurskod: SVASVA01, Kurspoäng: 100 Ämne: Svenska som andraspråk, Ämneskod: SVA.

Kursplan svenska som andrasprak

Ingår i: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s. 259 280 Se bibliotekets söktjänst.

Kursplan, litteratur och betygskriterier. I höst startar den nya kursen Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen vid Göteborgs universitet. Kursen, som ges på halvfart och distans, har ett uttalat vuxenperspektiv och ger tillsammans med studier i exemplevis pedagogik behörighet att undervisa vid sfi. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska som andraspråk II, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language II, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: SS2003 Utbildningsområde: Humanistiska området Verksamhetsförlagd utbildning Huvudområde Har du tidigare läst 30 hp i svenska som andraspråk och vill bygga på dina kunskaper i ämnet så är denna kurs något för dig.
Momo inc adr

SSA217.

I höst startar den nya kursen Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen vid Göteborgs universitet.
Cloud republic

Kursplan svenska som andrasprak swedish aircraft carrier
e paper express
avans sk
nordstrom anne klein dresses
skor stående arbete
embalagem para ovo de colher

För tillträde till kursen krävs lägst sammantaget 22,5 hp från Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi (6SV048) samt Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik (6SV049) eller motsvarande.

Den ingår i en serie 7,5-poängskurser som riktar sig till dig som vill lära dig mer om ämnet eller bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk. Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Den ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs.

Utbildningen i svenska som andraspråk har en språkvetenskaplig grund. Ämnet omfattar därför såväl analys av språkstruktur och språkbruk som kunskap

Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska som andraspråk II, 30 högskolepoäng Visa engelsk kursplan KURSPLAN Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 45 hp (1-45). Ingår i lärarlyftet, 45hp Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning Huvudområde Inget ämne Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA Kurskod 960L66 Mål Lärandemål del 1 • visa grundläggande kunskaper om svenska språkets grammatik Terminsplaneringen i svenska som andraspråk för årskurs 9 är utarbetad så att den följer kursplanen för svenska som andraspråk i Lgr 11 och utgår från kunskapskraven för årskurs 9. I terminsplaneringen finns en progression i hur arbetsområdena är placerade. betydligt lägre i Svenska som Andraspråk på gymnasiet. ”[…] Av de lärare som undervisar i svenska som andra språk är däremot knappt en femtedel behöriga.” (Skolverket 2014, 24).

Genom undervisningen  Ämnets syfte.