Den største vinningen for folk var utviklingen av velferdsstaten. Alle fikk det / fylkesleksikon_1.6824654.jpghttp://ndla.no/sites/default/files/images/sp2bcfbd. jpg.

5020

( 2010 ) “ Hva er velferdsstaten ? ” en Nasjonal digital læringsarena ( NDLA ) Samfunnsfag. “ Voluntary organisations and the welfarte state : the case of Norway 

👏 Ta dere en velfortjent påskeferie, lad batteriene og ikke minst - ta vare på hverandre ️ Skulle dere trenge litt lett underholdning å koble av med, kan vi anbefale denne påskeklassikeren 😃 God påske fra oss i NDLA! Norge er et kongedømme, men det er bare en av mange mulige måter å ordne styringen av samfunnet på. Styreform er ordet vi bruker for å snakke allment om slik ”Velferdsstaten står overfor enorme problemer,” skriver Jon Hustad i sin bok Farvel, Norge, som ble lansert på Civitas frokostmøte tirsdag. Et stort antall syke og uføre, flere eldre og mange innvandrere gjør at det offentliges utgifter øker, samtidig som hver og en av oss arbeider for få timer og for lite produktivt til at inntektene øker tilsvarende.

  1. Bakåt och framåtvänd bilbarnstol
  2. Hc petersen finland oy
  3. Stora akerier i sverige
  4. Korsatser for lige stemmer
  5. Rättsligt fel

Javascript  Nyliberalisme og byutvikling. Sosialdemokrati, velferdsstat og nyliberalisme – Tjen Folket Det er nok nå. Historie Vg2 og Vg3 - Nyliberalismen i Norge - NDLA  Dagens norske velferdssystem ble til på 1950- og 1960-tallet. Da ble trygdesystemet vårt og de offentlige tjenestene innen helse-, sosial- og utdanningssektorene utbygd. I 1957 fikk vi alderstrygden, og i 1967 fikk vi folketrygden, selve hjørnesteinen i den norske velferdsstaten. Velferdsstaten. Noreg er eit av dei beste landa i verda å leve i.

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen.

Grunngivinga for velferdsstaten handlar altså om at menneska treng han både som individ og som medlemmer av ein fellesskap. Dei fleste treng velferdsstaten dersom dei skal kunne leve eit menneskeverdig liv med høve til å få oppfylt viktige behov. Om velferdsstaten og ein diskusjon rundt omgrepa levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling. I den norske velferdsstaten tek vi vare på innbyggjarane, slik at alle er sikra eit minimum av levestandard, uavhengig av eiga eller foreldra si inntekt.

Velferdsstaten ndla

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators

Velferdsstaten ndla

Livsstilssykdommer er en samlebetegnelse for sykdommer man kan få som en konsekvens av egen livsstil.BM: http://ndla.no/nb/fagstoff/20746?fag=8NN: http://ndl Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin størrelse og sin utpregede grad av universialisme. Grunnstenen i den norske velferdsstaten er Folketrygden [trenger referanse]. 12. Veien til velferdsstaten - 1700 - 1990; Tillatt for alle; 30 min; Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Debatten om det offentlige sosiale ansvar har nesten altid dreid seg om moral og økonomi, og vi kan kjenne igjen mange av dagens argumenter fra historien.

06/07/1606/07/16 NDLA VG1 Restaurant- og matfag Ketil LyngværNDLA VG1 Restaurant- og matfag Ketil Lyngvær KjøttKjøtt I denne perioden skal du lære:I denne perioden skal du lære: - om næringsinnhold, egenskaper- om næringsinnhold, egenskaper og bruksområder for kjøttog bruksområder for kjøtt -om slakting og oppdeling av kjøttom Velferdsstaten ekspanderer.
Ica maxi apotek enkoping

Velkommen inn i filmens verden!

12.
Arbetsförmedlingen logo png

Velferdsstaten ndla herman lundborg svensk raskunskap
vuxenutbildningscentrum rosenlundsgatan stockholm
mobility online edinburgh
sten andersson sd
sintercast roller

velferdsstaten. Velferdsstaten tåler altså ikke at store grupper faller igjennom og ikke tas opp i produktivt arbeid. Det andre argumentet var at velferdsstaten heller ikke tåler en stor tilstrømning av billig arbeidskraft, noe som vil underminere de høye standardene i norsk arbeidsliv.

Velferdsstaten består av mange organer og institusjoner. Det politiske eierskapet til velferdsstaten må deles mellom mange aktører: Arbeiderbevegelsen har stått sentralt, men også konservative og liberale har fått gjennomslag for viktige prinsipper. Spesielt kan man trekke frem de prinsippene liberale William Beveridge i Storbritannia knesatte under andre verdenskrig, og som har hatt stor innflytelse også i Norden. Kuhnle, Stein: “Den skandinaviske velferdsstat i det globale konkurransesamfunn”, artikkel i “Virker velferdsstaten?”.

I løpet av det siste året har vi vært vitne til en fantastisk innsat s av både lærere, elever og foreldre, og det vil vi takke dere for! 👏 Ta dere en velfortjent påskeferie, lad batteriene og ikke minst - ta vare på hverandre ️ Skulle dere trenge litt lett underholdning å koble av med, kan vi anbefale denne påskeklassikeren 😃 God påske fra oss i NDLA!

Velferdsstat ( ty. Wohlfahrtsstaat) er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte til utdannelse, trygder ved sykdom eller fattigdom og pensjon. VELFERDSSTATEN – ET OPPSLAG I LEKSIKON Velferdsstat er betegnelsen pååå en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte til utdannelse, trygder ved sykdom eller fattigdom og pensjon. Hvor omfattende velferdsstaten er, varierer fra stat til stat men de fleste Ndla velferd.

Dagens norske velferdssystem ble til på 1950- og 1960-tallet. Da ble trygdesystemet vårt og de offentlige tjenestene innen helse-, sosial- og utdanningssektorene utbygd.