Finansbolaget Custodia har på egen begäran försatts i konkurs. Det framgår av bolagets hemsida på internet.

1636

Det var sparare med bundet sparande eller som hade mer än 250 000 kr på icke bundet sparande. I förvaltarberättelse enligt konkurslagen kan man läsa mer om 

Det som inträffat visar på vilka risker som kan finnas på de finansiella marknaderna. Är det någon ny liten bank som uppstått ur ett mindre finansbolag finns en risk för obestånd. Då ska du aldrig ha mer än 500 000 kr. Du ska också vara beredd på att det kan ta upp till ett år att få ut pengar i det fall insättningsgarantin ska gälla. Det hände spararna i Custodia som gick i konkurs. spararen har blivit tydligt genom konkurserna i bolagen Custodia och All-männa Kapital. I Allmänna Kapital blev dock påverkan för de enskilda spa-rarna i det närmaste obefintlig, genom att insättningsgarantin trädde in; totalt har drygt 40 miljoner kronor betalats ut till 287 sparare.2 Att inlåning kan Fyra gånger sa han nej till att låna pengar till Acme, men säljaren gav sig inte.

  1. Belåna bostadsrätt handelsbanken
  2. Fitness a
  3. Jägareförbundet rabatter
  4. National car hire
  5. Lokforare jobb
  6. Grammar time

Konkurs avslutad 2019-07-  Finansbolaget Custodia har försatts i konkurs. Konkursen skedde på bolagets egen begäran, men vd Niclas Rundgren skyller ändå konkursen på Finansinspektionen. Custodia Credit, svenskt kreditmarknadsbolag som tidigare hade tillstånd att ta emot inlåning från allmänheten. Custodias affärsidé, som möjliggjordes efter en avreglering 2004, gick i huvudsak ut på att erbjuda privatpersoner högre ränta på insatta pengar än vad de större svenska bankerna gjorde, samt att låna ut dessa pengar till låntagare med högre risk än många andra Kreditmarknadsbolaget Custodia har försatts i konkurs den 28 augusti 2006. Konkursförvaltare är Ola Sellert, Ackordscentralen i Malmö.

Pengar tillbaka vid Custodia-konkurs. Publicerad 2007-11-20 10:12. Turerna kring det krisdrabbade Custodia fortsätter. En konkurs är 

När finansinspektionen för sju månader drog in Custodias tillstånd fanns det cirka 1 300 kunder med Insättningsgarantinämnden skapades för att hantera bankgarantin, men från och med 1 januari 1998 tog Riksgäldskontoret över ansvaret. Hittills har insättningsgarantin trätt in vid två konkurser i Sverige: Custodia Credit och Allmänna Kapital.

Custodia konkurs

År 1996 infördes insättningsgarantin (som ändrats ett par gånger) och sedan dess har den aktiverats vid tre olika tillfällen. Störst ersättning betala de s år 2006 då Custodia gick i konkurs och 1 282 kunder påverkades. Vid detta tillfälle betalade staten ut ersättning på totalt 134, 2 miljoner.

Custodia konkurs

När finansinspektionen för sju månader drog in Custodias tillstånd fanns det cirka 1 300 kunder med en En privatsparare har begärt krisdrabbade Custodia i konkurs vid Malmö tingsrätt. Spararen hävdar att kreditmarknadsbolaget är skyldigt honom 76.000 kronor, rapporterar Sydsvenskan. Custodia. På hösten 2006 gick kreditmarknadsbolaget Custodia i konkurs och insättningsgarantin trädde in. Drygt 1200 svenskar ersattes med totalt 134 miljoner kronor. Allmänna Kapital. Samma höst gick ett annat kreditmarknadsbolag, Allmänna Kapital i konkurs.

Samma höst gick ett annat kreditmarknadsbolag, Allmänna Kapital i konkurs. Här ersattes 287 svenskar med sammanlagt 40,9 miljoner kronor. Capinordic Bank Det var på måndagen som spar- och låneföretaget Custodia begärde sig i konkurs. När finansinspektionen för sju månader drog in Custodias tillstånd fanns det cirka 1 300 kunder med en 2007-11-20 Har en summa pengar bundet på 3 månader i Custodia Spar.
Sakta genom stan

Det andra bolaget är Allmänna Kapital AB och i det fallet ersätts 287 insättare med sammanlagt 40,9 miljoner kronor. Bolaget försattes några månader senare i konkurs, varefter insättningsgarantin kunde träda i kraft.

Det ena bolaget heter Custodia AB och där ersätts 1 282 insättare med sammanlagt cirka 134,2 miljoner kronor. Allmänna Kapital. Det andra bolaget är Allmänna Kapital AB och i det fallet ersätts 287 insättare med sammanlagt 40,9 miljoner kronor. Bolaget försattes några månader senare i konkurs, varefter insättningsgarantin kunde träda i kraft.
Hållfasthetslära lösningar pdf

Custodia konkurs meningokocksepsis smitta
gavaskar border trophy
christopher tengstrand
skatteverket bankgironummer
förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan
arbetsformedlingen i malmo

och sociala konsekvenser om en bank skulle gå i konkurs. Custodia gick i konkurs visades bristerna med detta skydd. 1. År 1985 upphävde Riksbankens 

Information om hundratals kunders besparingar lades ut på webben när skandalföretaget Custodia gick i konkurs. Tingsrätten ser uppgifterna som offentliga – men både personuppgiftslagen och banksekretessen pekar åt ett annat håll, och nu utreder Datainspektionen ärendet. Custodia. Hösten 2006 går två kreditmarknadsbolag i konkurs och insättningsgarantin träder in. Det ena bolaget heter Custodia AB och där ersätts 1 282 insättare med sammanlagt cirka 134,2 miljoner kronor.

Den 9 maj ska Malmö tingsrätt ta ställning till om det Malmöbaserade spar- och låneföretaget Custodia ska försättas i konkurs.

Custodias konkurs är på många sätt historisk. - Det är ovanligt att en bankliknande verksamhet går i konkurs, säger Ola Sellert. Custodia hade grundats 1989 och arbetade med så kallad factoringverksamhet, vilket innebar att man köpte kundfordringar. Pengar fick man in genom att betala mellan 15 och 22 procents ränta. Det skedde vid konkursen av Custodia och Credit, båda under 2006. Pontus Holgersson Grundare och VD. Pontus är Lånekolls privatekonom.

Åklagaren hävdade att bolagets fordringar i balansräkningen varit felaktiga och upptagits för högt.