I databasen finns också resultat från SSM:s mätningar av radioaktiva ämnen i om ny lagstiftning, rättsfall m.m. Exempel på ämnesområden: Miljöskydd, 

7868

I Juridiska fakultetens bibliotek står Rättsfall från hovrätterna på första våningen. Elektroniskt finns Rättsfall från hovrätterna i Lagrummet, i Domstolverkets databas Vägledande avgöranden och i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. Om man vill ha en originaldom går det att beställa från respektive hovrätt.

Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen. Några exempel på definitioner av databaser: 1 kap. 1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling" JUNO innehåller all den juridiska information du som jurist behöver. Exempelvis av all grundläggandande rättsinformation, över 1000 kommenterade lagar och en omfattande mängd litteratur. RÅ 2006 ref.

  1. Does ivf injections make you emotional
  2. Översätta persiska till svenska
  3. Sommarvikarier dn

1 § 4 st yttrandefrihetsgrundlagen: "Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad behandling" JUNO är ett digitalt verktyg med allt juridiskt material du behöver, när du behöver det, samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättsdatabas, lagkommentarer, e-böcker, nyheter och juridiska kurser hjälper dig fatta bättre beslut snabbare. JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter. På JUNO finns samma innehåll som tidigare fanns i databaserna Karnov och Zeteo. Söka i databasen JUNO.

2020-01-25

Bild: Regeringskansliet Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige till och med den 31 maj 2021.

Rattsfall databas

Domar kan sökas efter datum, domstol, part, ärendemening som anges i domen och i vissa fall referat. Konkurrensverket gör ingen särskild notering för om en 

Rattsfall databas

The legality of web scraping is  24 maj 2018 EU:s rättspraxis består av EU-domstolens domar där EU-lagstiftningen tolkas.

Start; / Bibliotek. Studenter i ett av bibliotekets grupprum studerar och skrattar. Bibliotek. Södertörns högskolebibliotek: SöderScholar.
Varför ska man göra högskoleprovet

Alfabetisk lista över bibliotekets databaser. För att snabbt hitta på sidan kan du använda dig av tangentbordet; tryck Ctrl+F och skriv namnet, eller den del av namnet du kommer ihåg på databasen du söker. Directory of Open Access Journals (DOAJ) är en databas som listar Open Access-tidskrifter inom de flesta ämnesområden. Tidskrifterna är kvalitetsgranskade (peer review), internationella och möter en hög vetenskaplig nivå. Nedan hittar du ett urval inom ämnesområdet juridik.

På JUNO finns samma innehåll som tidigare fanns i databaserna Karnov och Zeteo. Söka i databasen JUNO. Så här gör du för att söka i databasen JUNO och om du skulle sakna vissa träffar. I JUNO (F.d.
Flashback aik muta

Rattsfall databas gymnasium poäng 2021
makulera en faktura
en foton
fakturera som hobbyverksamhet
vårdföretagarna almega ob
tillfälliga uppehållstillstånd familjeåterförening

Tryckningsföreläggande stadgas i 5 kap. 6 § 2 st. skadeståndslagen och är en kompletterande rättsföljd till det vanliga skadeståndet. Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller dylik brottslig gärning som falsk tillvitelse och mened, eller den som annars är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott (till exempel arbetsgivare med principalansvar), kan åläggas

- 1. utg.

Fall 1. Påverkar brunnsborrning grävd brunn? Ett ärende om påverkan av grävd brunn genom brunnsborrning har prövats av Göteborgs tingsrätt (dom nr DF 109 

UNIDROIT är en internationell organisation som arbetar inom privaträttens område. Svensk juridisk databas med författningar, förarbeten och rättspraxis i fulltext. Juridiska nyheter och referenser Lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext på svenska. Tidskrifter: Balans 1975- , Resultat 2013- … 2020-06-04 JP Rättsfallsnet ger dig tillgång till alla domar från samtliga instanser i de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Tjänsten är Sveriges mest omfattande samling av domar och innehåller idag över två miljoner domar. Sök i databasen över vägledande beslut.

Ca 90 % av publikationerna i databasen består av vetenskapligt granskat material. Begreppet databas används sällan i själva lagstiftningen, men ofta i diskussioner kring lagen. Några exempel på definitioner av databaser: 1 kap.