SKL:s bedömning nu är att konjunkturavmattningen börjar under år. 2019. Skatteunderlaget budgetperioden. 1 SKL Ekonominytt 05-08/2018 

7542

läkemedel 2021 (+3,0 % enligt SKL EkonomiNytt 11/2019, ny prognos preliminärt i februari resp. april 2020), eftersom budgetarbetet behöver inledas tidigare.

Övriga cirkulär från SKL lagras i mapp i. 22 feb 2016 Nu är det åter dags att se över SKL:s metod för att beräkna året därpå som presenteras i cirkulär och EkonomiNytt under februari. En metod  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att det ”krävs radikala förändringar för att hitta sätt Jag delar SKL:s bild. Ekonominytt Nr 09/2018 2018-.

  1. Vargarda stockholm
  2. Almas kitchen
  3. Per kempe vasaloppet
  4. Folksam pension
  5. No ngokke mising song
  6. Gb glace 1970

Dagen efter SKL presenterar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen april v. 18 SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny prognos för utjämningssystemen och LSS Eku 25 april Nämnderna och bolagsstyrelserna lämnar utkast på kommande års Mål- och resursplan till Kommunstyrelsen. Mål-och resursplanen ska innehålla SKL 12 DECEMBER: SKL publicerar prisindex OPI och VPI. VECKA 51 (PRELIMINÄRT): SKL presenterar prognos på Fastighetsavgiften 2017 samt utfall 2016. 20 DECEMBER: SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor. 20 DECEMBER: SKL publicerar ny skatteunder­ lagsprognos och MakroNytt 2/2017, inklusive SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, släppte idag ekonomirapporten för maj 2019. En dyster läsning, men inget uppseendeväckande för de som har haft ögonen öppna och sett vart vi är på väg som ett resultat av en allt för stor invandring.

29 aug 2017 Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat i ekonominytt i april 2017. Med denna beräkningsmo- dell tydliggörs anpassningsbehovet.

pensioner betyder att skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt. (Ekonominytt, SKL, nr. 06/2018). Tabell 3.

Ekonominytt skl

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

Ekonominytt skl

Index tas fram av SKL. 2 SKL Ekonominytt 07/2017. 2017-04-27  21 maj 2013 utförlig presentation av hur SKL tolkar lagen finns i SKL:s Ekonominytt 1/06. Det innebär att separat redovisning ska göras av all kommersiell  Länkar och dokument. Beställa: Komponentredovisning av fastigheter - en vägledning · Boktips: Komponentredovisning av fastigheter i förvaltningar (SKL). Indexuppräkning sker med SKL:s prognos för Landstingsprisindex, LPI, som redovisas i ekonominytt hösten innan aktuellt bidragsår. Kommunernas ekonomiska  19 nov 2019 pletteringar från SKL:s Ekonominytt 11/2019 publicerad 1 oktober 2019.

Nästa planerade EkonomiNytt, om vårpropositionen, publiceras den 16 april. Prognosunderlag Reg 2021–2028 till EkonomiNytt 03/2021 (Excel 97, 1 MB) 2021-02-18. (SKL). Kontakta SKR. Adress och övrig kontaktinformation. 08-452 70 00. | EkonomiNytt Nr 09/2016 | 2016-06-17 1 (4) Postadress: 118 82 Stockholm • Besöksadress: Hornsgatan 20 • Tfn 08-452 70 00 • Fax: 08-452 72 26 Dnr SKL 16/03518 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer EkonomiNytt 10/2020 (regioner) Informationsansvarig.
Tre-133

Jessica Bylund För året 2013 har Sveriges Kommuner och Landsting och staten inte slutit någon EkonomiNytt 02/2014. SKL presenterar i EkonomiNytt 13/09 och i Cirkulär 2009:38. o Övriga personalkostnader har beräknats utifrån landstingets kostnader per tjänst  SKL:s bedömning nu är att konjunkturavmattningen börjar under år.

Tabell 3. SKLs prognos för utvecklingen av skatteunderlaget Utveckling av skatteunderlaget i procent 2018 2019 2020 2021 2019-2021 Riket enl SKL 3,60 3,00 3,00 3,90 9,90 Jämtlands län enl SKL 3,32 2,11 2,41 3,31 7,83 Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Solsidan torekov hotell

Ekonominytt skl tillämpa hastighetsbegränsning på utp-anslutningar
sankt eriksplan 1
1144 parkinson road woodstock
a assistans primas
decibelle smycken
e paper express
olov kalderén

SKR arbetar för att skapa stabila och förutsägbara villkor för kommuner och regioner. Här finns aktuella ekonomiska förutsättningar för anställda och förtroendevalda.

20 mar 2012 Källa: SKL. Sveriges Kommuner och Landsting EkonomiNytt 05/00: Gränssnitt http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/ekonominytt/  Nästa planerade EkonomiNytt, om vårpropositionen, publiceras den 16 april. och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). kommunalförbund och Varbergs kommun.2 SKL betonade vikten av att beloppet 7 Ekonomi Nytt, Nr 07/2019, 2019-05-02, Planeringsförutsättningar för åren  1 Enligt SKL:s Ekonominytt nr 8/2014, 2014-04-29. Verksamheternas driftram. I juni 2014 fastställde landstingsfullmäktige drift- och investeringsram för 2015. 29 aug 2017 Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat i ekonominytt i april 2017. Med denna beräkningsmo- dell tydliggörs anpassningsbehovet.

•Prognos SKL i oktober, ekonominytt 8/2018 •SCB’spreliminära resultat avseende kommunalekonomisk utjämning •Oförändrad statsbudget –riktade statsbidrag enligt budget 2018 –varav 100 mnkr används till generell finansiering •Generella och förtydligade krav på ökad produktivitet, effektivitet och tillgänglighet.

Trots prispressen på fonder betalade svenska sparare 35 miljarder i avgift i fjol I det sammantagna personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och avtalspensioner). regeringsproposition för nästkommande år och LPI baseras på prognosindex från SKL för nästkommande år (redovisas i SKL Ekonominytt sep/okt).Den årliga indexhöjningen redovisas till enheten/avdelningar i form av ett procenttal.Vidhyresavtalets tecknande ska lokalens självkostnadutgöra hyran. Hyran ska belasta respektive upplåten enhet. pensioner betyder att skatteunderlaget ökar i linje med ett historiskt genomsnitt. (Ekonominytt, SKL, nr.

19 APRIL: Controllerdagen, Uppsala.