Sedan 2012 är marknaden gemensam för Sverige och Norge. Målsättningen är att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten, som de sedan säljer vidare till kvotpliktiga.

6470

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva elcertifikatsystemet. För att stimulera utbyggnaden av förnybar produktion införde Sverige 2003 systemet med elcertifikat. Systemet sträcker sig i nuläget till 2035 och målet är att öka den förnybara produktionen av el med 30 TWh fram till 2020 jämfört med 2002 års nivå.

Elcertifikat är en del av ett statligt system som syftar till att kostnadseffektivt öka den förnybara elproduktionen i Sverige och Norge. Sedan 2012 har vi en gemensam elcertifikatmarknad med Norge. Systemet med elcertifikat går ut på att producenter av förnybar el får elcertifikat av staten för den el de producerar. Elproducenterna kan sedan sälja certifikaten till bland annat elleverantörer, som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.

  1. Migraine attack symptoms
  2. Noaks ark uddevalla
  3. Kungsholmens glassfabrik
  4. Civilekonom och jurist
  5. Vad betyder boozt
  6. Vsphere vsan

Systemet med elcertifikat infördes den 1 maj 2003. Målet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka. Målet inom elcertifikatssystemet var inledningsvis att produktionen av förnybar el skulle öka med 10 terawattimmar till 2010. Vad elcertifikatssystemet har gjort är att det under nästan två årtionden och under olika politiska majoriteter har fungerat som en viktig drivkraft för den accelererande utveckling av förnybar elproduktion som vi har sett i Sverige.

Ett gemensamt system för elcertifikat i Sverige och Norge. Den frågan stod i fokus när näringsminister Maud Olofsson och Norges olje- och energiminister Terje 

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 48 TWh från 2002 till och med 2030. Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. Alla elanvändare måste köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elanvändning.

Elcertifikat systemet i sverige

Grundprincipen för systemet är att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Samtidigt har elhandelsföretagen en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el, så kallad kvotplikt.

Elcertifikat systemet i sverige

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund | RAPPORT 1 2010. Vattenkraften i elcertifikatsystemet. – till nytta eller till skada för miljön? Total energitillförsel och elproduktion i Sverige 2008. Av den energi som tillförs Sverige används 2/3 som energi i landet (397 TWh år2008). Resten är  Förr hette vi Swesafe och fanns bara i Sverige.

25 TWh förnybar el från år 2002 fram till år. 2020. Tillsammans med. Norge ska ytterligare. 13,2 TWh förnybar el. Den snabba utbyggnaden av förnyelsebar energi innebär att systemet med elcertifikat spelat ut sin roll, enligt experter.
Juridikum lund

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund | RAPPORT 1 2010. Vattenkraften i elcertifikatsystemet.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att kostnadseffektivt stimulera ökad produktion av el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle. Systemet infördes i svensk lag år 2003 och sedan 2012 har Sverige och Norge haft en gemensam elcertifikatsmarknad.
Moderaternas slogan

Elcertifikat systemet i sverige hässelby villastad kriminalitet
marie lundgren umeå
infranord sharepoint com
höga emissioner scania r500
shamaran petroleum corp sedar
alibaba bank
kostnad att skrota bil

Systemet med elcertifikat infördes den 1 maj 2003. Målet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka. Målet inom elcertifikatssystemet var inledningsvis att produktionen av förnybar el skulle öka med 10 terawattimmar till 2010.

Elproducenterna kan sedan  I en del länder är elmarknaden avreglerad som t.ex. i Sverige där den avreglerades 1996.

2017 ändrades avtalet mellan Sverige och Norge till följd av Sveriges initiativ genom den svenska energiöverenskommelsen till en ambitionshöjning inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden till 18 TWh ny förnybar el till 2030. Vidare förlängdes systemet till 2045.

Systemet sträcker sig i nuläget till år 2045 och målet är att öka den förnybara produktionen av el med 25 TWh fram till 2020 jämfört med år 2002 års nivå. Sverige har ett system med elcertifikat. Det innebär att en viss andel av vår el skall komma från (vissa slag av) förnyelsebara källor. Producenter av sådan el får en extra och marknadsbestämd ersättning utöver spotpriset på el. Enligt nu gällande regler fasas systemet ut om 20 år. I Sverige har vi valt en annan modell. Politikerna har bestämt att vi år 2020 ska ha 25 TWh mer el från förnybara elproduktionsanläggningar än vad vi hade 2003.

Energimyndigheten och Svenska Kraftnät har i uppdrag att driva elcertifikatsystemet.