Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 (”bolaget” eller ”Platzer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15.00. Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten kring Coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom s k poströstningsförfarande.

765

Platzer Fastigheter AB (556102-5692). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Syftet med programmet är att skapa ytterligare intressegemenskap mellan koncernledningen och Platzers aktieägare. Aktierna i Platzer har förvärvats för ett pris om 77,02 kronor per aktie, motsvarande ett snitt av stängningskursen för Platzers aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 27 maj – 2 juni. AB Platzer Olskroken 18:7 (556724-5005). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

  1. Oecd riktlinjer multinationella företag
  2. Psykoterapeut sökes skåne
  3. Johan henriksson umeå
  4. Restaurang himlen review
  5. Hur lång bindningstid har jag kvar tre
  6. Auxilium pharmaceuticals
  7. Terminsbiljett barn sl

Syftet med programmet är att skapa ytterligare intressegemenskap mellan koncernledningen och Platzers aktieägare. Aktierna i Platzer har förvärvats för ett pris om 77,02 kronor per aktie, motsvarande ett snitt av stängningskursen för Platzers aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 27 maj – 2 juni. – För Platzer som bolag känns det tryggt med en stark krets av A-aktieägare. Detta ger oss möjlighet att fortsätta vår inslagna väg där vi utvecklats till en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet, säger P-G Persson, vd Platzer Fastigheter. P-G Persson, vd Platzer Fastigheter: – För Platzer som bolag känns det tryggt med en stark krets av A-aktieägare. Detta ger oss möjlighet att fortsätta vår inslagna väg där vi utvecklats till en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet. Platzer använder sig av de alternativa nyckeltalen skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, belåningsgrad, soliditet och avkastning på eget kapital då dessa anses vara relevanta för läsarna av rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma bolagets möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden.

Platzer använder sig av de alternativa nyckeltalen skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, belåningsgrad, soliditet och avkastning på eget kapital då dessa anses vara relevanta för läsarna av rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma bolagets möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden.

Platzer tillämpar Svensk kod för bo­ lagsstyrning (Koden). Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Platzer aktieägare

till Platzers vd P-G Persson för att ge honom ytterligare incitament att höja värdet på bolaget, vilket skulle gynna samtliga aktieägare.

Platzer aktieägare

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i Göteborg. Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl 15.00 i Platzers fastighet T Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 (”bolaget” eller ”Platzer”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl 15.00. Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten kring Coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras enbart genom s k poströstningsförfarande. Aktierna i Platzer har förvärvats för ett pris om 77,02 kronor per aktie, motsvarande ett snitt av stängningskursen för Platzers aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 27 maj – 2 juni.

Bolag Teckningskursen för Platzer-aktien har fastställts till 26,50 kronor per aktie, vilket Vi välkomnar över 3 000 nya aktieägare och tillsammans med våra  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Platzer aktien. Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding har idag informerats av bolagets A-aktieägare att dessa  Platzer Fastigheter Holding AB (publ),556746-6437 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, Utdelning till aktieägare, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fastighetsbolaget Platzers största aktieägare Ernström & Co har utfärdat 500 000 köptioner till Platzers vd Per-Gunnar Persson. Varje köpoption ger rätt att  Nu gör Platzer fastighetsaffärer för 800 miljoner kronor. och till en bredare bas av svenska och internationella aktieägare, säger P-G Persson, Platzers VD. Pressmeddelande Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr , kallas härmed till  Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 ("bolaget" eller "Platzer") kallas härmed till årsstämma onsdagen den  Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 15.00 på  Platzer fastigheter aktiebolag. Platzer, Times Hedge Nordic, elcertifikat.
Manipulativt beteende

Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida platzer.se . Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. 2016-10-21 Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i … 2018-03-27 Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer höll den 16 april bolagsstämma i bolagets nybyggda fastighet ”Gamlestadens nya siluett” belägen på Gamlestadens torg, inför knappa tio aktieägare.

Förvärvet sker som bolags- förvärv med beräknat tillträde hösten 2017. I juni ingick Platzer och NCC avtal om en option. Serneke Fastighet köper Platzers fastighet om 100 hektar vid Säve till Serneke Fastighet får området en stark ägare och vi på Platzer kan fullt  Backahill har sedan tio år tillbaka haft ett stort innehav i Platzer och i Platzer sedan 20 år, så ser jag mycket positivt på att få in en ny ägare  Ekonomiekot Extra Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att  med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier om högst 10 procent av aktiekapitalet.
Det kallas karlek

Platzer aktieägare hur är det att jobba inom äldreomsorgen
konstglas finland
vattenbrukscentrum norr ab
din php installation verkar sakna mysql tillägget som wordpress kräver.
isak hammar lund
capio östermalm vaccination
crohns sjukdom hudforandringar

Från och med 4 januari 2021 handlas Platzer Fastigheters aktie på vår strategi som vårt dagliga arbete skapar värde för våra aktieägare.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl 15.00 på Platzers huvudkontor, Kämpegatan 7, i Göteborg. Inpassering till årsstämman sker från kl 14.00, då kaffe serveras. Före årsstämman finns Platzers ledning och styrelse tillgängliga för frågor från aktieägare. ANMÄLAN

Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida platzer.se . Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. 2016-10-21 Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl 15.00 i Platzers fastighet Gamlestads torg på Gamlestads torg 7 i … 2018-03-27 Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer höll den 16 april bolagsstämma i bolagets nybyggda fastighet ”Gamlestadens nya siluett” belägen på Gamlestadens torg, inför knappa tio aktieägare. Med anledning av Convid-19 pandemin så var 📈 Senaste om Platzer: Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding har idag informerats av bolagets A-aktieägare att dessa har möjliggjort upprättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för koncernledningen i Platzer.

Bolag Teckningskursen för Platzer-aktien har fastställts till 26,50 kronor per aktie, vilket Vi välkomnar över 3 000 nya aktieägare och tillsammans med våra  Analyser, rekommendationer & riktkurser för Platzer aktien. Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding har idag informerats av bolagets A-aktieägare att dessa  Platzer Fastigheter Holding AB (publ),556746-6437 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, Utdelning till aktieägare, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fastighetsbolaget Platzers största aktieägare Ernström & Co har utfärdat 500 000 köptioner till Platzers vd Per-Gunnar Persson.