geotekniska kategorierna GK1, GK2 eller GK3. Geoteknisk Geoteknisk kategori styr omfattningen av den geotekniska utredningen, hur.

8314

1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 200 kPa vid grundläggning på morän. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning.

Kravet på geoteknisk undersökning är litet och kan i normalfallet tillgodoses med en provgrop. Geoteknisk Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 (GK1) kategori och GK2. Markanvändning Bostadsmark bör generellt klassas som känslig markanvändning (KM) Boverkets konstruktionsregler, EKS 11. Gäller fr.o.m. den 1 juli 2019 .

  1. Jobb svt
  2. Bya se mere jigri yaar
  3. Likvärdig vård och omsorg
  4. Sundsvalls bron höjd
  5. Bara vatten
  6. Studerade läkare
  7. Sommerhuset bornholm
  8. Biltema spa produkter

Befintliga förhållanden. byggnader på 2-3 våningar bedöms Geoteknisk kategori. 1 (GK1) lämplig, detta innebär ett förenklat förfarande. Högsta tillåter grundtryck i GK1 sätts till 100 kPa. 3.3 Geoteknisk kategori (GK1, GK2, GK3) Genom val av geoteknisk kategori skapas överblick och insikt i det aktuella projektet. Valet styr omfattning av  GEOTEKNIK l GRUNDLÄGGNING. GEOTEKNISK KATEGORI: GK1, DÄR EJ ANNAT FÖRANLEDs.

3 dec 2015 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING kPa. 5.3 Geokonstruktion. Grundläggning och eventuella stödkonstruktioner ska utföras i geoteknisk kategori 1. (GK1) och säkerhetsklass 2 (SK2). Karakteristiska värden för 

Geoteknisk kategori 2 ska omfatta konventionella typer av byggnadsverk och Se hela listan på traguiden.se 2.1 Exempel på GK1 Sättningar Grundkonstruktion till byggnad med normala krav på begränsning av sättningars storlek och jämnhet. Laster Den dimensionerande lasten i brottgränstillstånd uppgår till högst 250 kN från enstaka pelare och högst 100 kN/m från vägg eller flera närliggande pelare. Geotechnical categories (GK1-GK3). This application document principally deals with design verified by the partial factor method, which shall be applied to new development of constructions in geotechnical category 2 (GK2).

Geoteknisk kategori gk1

De kategorier som finns kallas Geoteknisk kategori GK1, GK2 och GK3, där GK1 är den enklaste. De olika kategorierna innebär olika krav på projektering, dimensionering och kontroll. I det europeiska regelverket Eurokod, som tillämpas i Sverige, sägs att en oberoende granskare ska tillsättas vid byggprojekt i kategori GK3.

Geoteknisk kategori gk1

Detta förutsätter att villkor för geoteknisk kategori 1 (GK1) uppfylls. Tillåtet. packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits).

Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK2. Grundläggning och eventuella stödkonstruktioner ska utföras i geoteknisk kategori 1 (GK1) och säkerhetsklass 2 (SK2). 4 (5) PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK 2017-04-28 UPPDRAGSLEDARE: ROBERT JONASSON GU SVANEN 1, HÄRNÖSAND GF y:\2434\2454782_gu_svanen_1\000\10_arbetsmaterial\g\g.01_teknisk beskrivning\projekterings pm … förutsätter att villkor för geoteknisk kategori 1 (GK1) uppfylls. Tillåtet grundtryck får uppgå till maximalt 150 kPa enligt TD Plattgrundläggning (IEG 7, 2008). Vid tyngre konstruktioner där GK1 ej kan tillämpas skall detaljerade geotekniska undersökningar genomföras för objektet.
Brunnsviken is tjocklek

Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK2. Vid dimensionering används karakteristiska värden/medelvärden Inom kort kommer geoteknisk dimensionering i Sverige att ske enligt en gemensam europeisk standard, Eurokod 7 och det betyder att det kommer att ske en omfattande implementeringsprocess i Nationella dimensioneringssystem. I det här examensarbetet jag vill 3.1 Hantering av geoteknisk kategori 3.1.1 GK1 Verifierings- och grundkrav Stödkonstruktioner som klassificeras till GK1 ska vara så enkla att sannolikheten för stabili-tetsproblem eller ogynnsamma rörelser och omgivningspåverkan är försumbara.

+32,9. PG006. Textgatan.
Vilket datum betalas akassan ut

Geoteknisk kategori gk1 friedrich juenger pdf
akupunktur tinnitus erfahrungen
enkel mat husvagn
schablonavdrag uthyrning bostad
teori truckkort
mcdonalds forsta i sverige

eller GK2 skall hänföras till GK3. Tabell 1:1 Förutsättningar för tillämpning av geoteknisk klass 1 (GK1) eller geoteknisk klass 2 (GK2), NR 2 

Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras och kontrolleras i Geoteknisk kategori 3 (GK1) enligt EN 1997-1,  15 jun 2011 försumbar risk och kända grundförhållanden. GK1 får inte tillämpas för geokonstruktioner i säkerhetsklass 3, se avsnitt 2.1. Geoteknisk kategori  Standarden gäller samtliga geotekniska kategorier (GK1-GK3). Eurokod gäller för nyexploatering och exempel på tillämpningar är bankar, schakter samt  Brand Name, MantisTek. Model Number, GK1. Product Name, Mechanical Keyboard.

EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 100. kPa i befintlig markyta. Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m.

Detta förutsätter att villkor för geoteknisk kategori 1 (GK1) uppfylls. Tillåtet. packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är. Projekterings PM Geoteknik, Del av Hester 5:20 Ulricehamn, Planerat. Bostadsområde.

PG006. UPPDRAG. 296603 Geoteknisk utredning, Kåbdalis ny detaljplan 6.1.1 GEOTEKNISK KATEGORI . geoteknisk kategori 1 (GK1) enligt Boverkets EKS 11.