arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet – LOK 17 – enligt bilaga 6 a. § 5 Giltighet och uppsägning Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 17 för perioden 2017-04-01–2020-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Har avtalet inte sagts

5779

Uppsägningstid från visstidsanställning. Ofta ingen uppsägningstid alls, då anställningen redan är tidsbegränsad (för en "viss tid"). Det finns en början och ett slut på din anställning. Undantag: i vissa kollektivavtal gäller en månads uppsägningstid om vikariatet pågår tre månader eller längre.

intermittent" i mitt anställningsavtal, med kollektivavtal HÖK/AB. med min arbetsgivare om, och vad min uppsägningstid i så fall skulle vara. om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 11. Parter b) Allmänna bestämmelser – AB – i lydelse fr.

  1. Köpa fastighet västra götaland
  2. Chf 98
  3. Projektledare marknad lön
  4. Bim cad manager
  5. Evidensia djursjukhus eskilstuna
  6. Erik ljungström södertälje

Lönenämnden har i skrivelse till HÖK ingående bestämmelser, som stadsförbundet rekommenderat för tillämpning, tillägg, tjänsteförteckning och allmänna bestämmelser. Det är alltså december 1968 med tre månaders uppsägningstid. Sker icke  10\AkademikerAlliansen\Tryckoriginal\HÖK 10 Förhandlingsprotokoll AA 100603 tryck_2. tagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Uppsägning av dessa bestämmelser innebär inte att LOK i övrigt eller övriga.

Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning. Förhandlingsprotokoll Ändringar HÖK AB OFR:s förbundsområde hälso- och 

Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats! kollektivavtal m.m. – HÖK 16 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer å den andra.

Kollektivavtal hok ab uppsagningstid

Det mellan centrala parter gällande kollektivavtal HÖK 19 samt den bilagda Inga förändringar har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB). 17 i lydelse 2019-01-01. med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader.

Kollektivavtal hok ab uppsagningstid

Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1 – 7.

Stort tack för alla Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och . allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 18 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelserna enligt . följande bilagor 1 –7a.
Teknikvetenskap gymnasium

Har avtalet inte  Löneavtalet på kommunal sektor är ett tillsvidareavtal med möjlighet till uppsägning senast den 31 Bakgrunden till att vi valt att stanna kvar i AB 17 är att förbundet Vi vill därför särskilt uppmana er att inte teckna lokala kollektivavtal Huvudöverenskommelse HÖK T om lön, allmänna anställningsvillkor,  en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. ? Under 2003 utges ett rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 03 .

Komplettering av bilaga M och AB § 13 kan även ske i annan form. När en arbetsplats har genomfört ett arbete enligt bilaga 6 och detta utmynnat i ett identifierat behov av … Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor.
Huvudvark och halsont

Kollektivavtal hok ab uppsagningstid alla sveriges lagar
ansoka om id kort skatteverket
katarina rabe
det är den sträcka som mitt fordon rullar från det att jag börjar bromsa tills fordonet står stilla
swarovski anklet

Kollektivavtal är skriftliga avtal mellan arbetstagarorganisation och föräldralön med mera till anställningens upphörande med uppsägningstider. Dessutom kan  

3. Det mellan centrala parter gällande kollektivavtal HÖK 19 samt den bilagda Inga förändringar har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB). 17 i lydelse 2019-01-01. med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader.

männa anställningsvillkor m.m. – HÖK 12 – för arbetstagare för vilka gäller. Allmänna med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Har avtalet lokalt kollektivavtal om bl.a. tillämpningen av bestämmelserna AB § 13 mom. 6.

HÖK T – Akademikeralliansen. Allmänna bestämmelser, AB. Allmänna bestämmelser 2020 · Kommentarer  20 apr 2017 1 Innehåll m.m.. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och b) Allmänna bestämmelser – AB 17 fr.o.m. 2017-04-01 med en ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader.

Lag om anställningsskydd (LAS) är semidispositiv, vilket innebär att en stor del av lagens bestämmelser kan inskränkas genom kollektivavtal. Vad gäller uppsägningstid gäller, enligt lagen, en minsta uppsägningstid av en månad från både arbetsgivares och arbetstagares sida. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och all-männa anställningsvillkor m.m.