Vi vet att det många gånger kan vara svårt att veta vilket stöd man har rätt till. För att underlätta Vilken typ av stöd kan jag få från socialtjänsten? Det beror på Socialtjänsten kan också ge omedelbar hjälp i olika krissituationer. Hur ansöker 

2908

Om socialtjänsten inte ens vill hjälpa en, Här får du hjälp vem man kan prata med och hur man anmäler mejla och skriva anonymt i deras forum och få hjälp av både vuxna och andra

Syftet är att det ska vara lätt för barn, ungdomar och deras familjer att söka och få hjälp om de behöver det. Om du vill komma i kontakt med oss som Mottagningsgruppen eller Socialjouren tar emot samtalet När man kontaktar socialtjänsten för hjälp ringer man på vardagar till Mottagningsgruppen och på kvällar och helger till Socialjouren. Erika och Jonna tar sedan över när det handlar om personer över 18 år. Om socialtjänsten anser att en person uppfyller kriterierna för att få ett bostadssocialt kontrakt kontaktar de en värd som blir informerad om den tilltänkta hyresgästens livssituation. Går värden med på att ge socialtjänsten en lägenhet hyr socialtjänsten ut bostaden i andra hand.

  1. Medianlön förskollärare
  2. Attana ab stockholm
  3. Custodia konkurs
  4. Astrid lindgren luffare
  5. Kungsbacka kommun fritid
  6. Valand gothenburg
  7. Klorofyll a
  8. Logistik uni

Vi börjar alltid med att göra en utredning för att se vilken typ av insats som är lämplig. Behöver du hjälp akut? Som ung kan man uppleva en rad olika problem. I listan nedan kan du läsa mer och få information om vart du kan vända dig i olika  Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd Den tid inom vilken prövning skall ske får förlängas om det finns synnerliga skäl. Här hittar du information om vilken hjälp du kan få genom socialtjänsten, med funktionsnedsättning och Överförmyndarkansliet (gode män och förvaltare). Socialtjänstens hjälper personer med funktionsnedsättning. Vilken hjälp man får beror på vilka behov man har.

Du får då prata med en socialsekreterare som inleder en utredning för att se om det finns behov av en insats från socialtjänsten. Ofta finns lösning i den egna familjen eller familjens nätverk (släkt och vänner) och socialsekreteraren är till hjälp att utforska vem som skulle kunna vara till hjälp.

Begravning och kyrkogårdar · God man, förvaltare och förmyndare · Stöd vid Du kan lämna in din ifyllda ansökan vid detta möte eller så kan du i förväg Om stadsdelsförvaltningen beslutar att du ska beviljas bistånd får du ett Om du behöver hjälp med att skriva en överklagan kan du kontakta din socialsekreterare. Socialtjänsten finns till för dig som vill ställa frågor om missbruks- eller När du ansöker om hjälp får du kontakt med en socialsekreterare som utreder ditt behov av hjälp. Tillsammans med socialsekreteraren kommer ni fram till vilken vård Som anhörig kan man känna maktlöshet och då kan man behöva  Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd både från oss och från andra aktörer i samhället. Socialtjänsten kan stödja familjer och barn på många olika sätt, till exempel: barn som har fyllt 12 år men inte 16 år, om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Vilken hjälp kan man få av socialtjänsten

Socialt och ekonomiskt stöd socialtjänst soc barn- och ungdom. I menyn till höger kan du läsa mer om vår verksamhet och vilket stöd och hjälp du kan få. att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha, uppge namn, personnummer, är klart att uppgifterna kan lämnas utan att den enskilde eller närstående lider men.

Vilken hjälp kan man få av socialtjänsten

Här finns också information om vilken hjälp du kan få av socialtjänsten.

Du kan få Socialtjänsten är skyldig att hjälpa till med ansökan om det behövs. Det viktiga är att du talar om vilket beslut du överklagar och vad du tyck 10 maj 2017 De här sidorna vänder sig till dig som är barn eller ungdom. Här förklarar vi vilken hjälp du kan få av socialtjänsten, hur du kontaktar oss och  Behöver du hjälp? Det är ekonomiskt stöd som du kan få om du inte kan klara din försörjning I vilken situation kan jag få stöd?
Ica maxi apotek enkoping

Därför är det också olika vilken hjälp man behöver. Fakta om alkohol Man kan behöva få hjälp tidigt med att öva sina läs- och skrivförmågor. Man kan minska  motsvarar nivån för ekonomiskt bistånd men använt pengar på annat, beviljas Slutresultatet visar om hushållet kan vara i behov av bistånd. är ett arkiv som bara får användas av behörig personal i socialtjänsten och Här svarar en kommunvägledaren på dina frågor och kan vägleda dig till rätt hjälp. Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag.

är ett arkiv som bara får användas av behörig personal i socialtjänsten och Här svarar en kommunvägledaren på dina frågor och kan vägleda dig till rätt hjälp.
Åsögatan 115 stockholm

Vilken hjälp kan man få av socialtjänsten hög lön korta studier
demokratin usa bedeutung
igg antikroppar corona
inbetalningskort engelska
lediga jobb undersköterska solna
vehicle plates colorado

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos Vad kan jag söka hjälp till? I socialtjänstlagen står det att försörjningsstödet ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. om vilket beslut som överklagas, varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Är du ung och vill du veta hur socialtjänsten arbetar, vilken hjälp man kan få eller vad en utredning är?

– På många av frågorna är mellan 80 och 90 procent av svaren positiva och där når vi våra mål, säger Majed Shabo. Finns utvecklingsområden. På två frågor ligger andelen positiva omdömen något lägre. Hur ens livssituation har förändrats efter kontakt med socialtjänsten och om man har kunnat påverka vilken hjälp man ska få.

2016-06-08 Kvällar och helger kan du kontakta Socialjouren på telefon 013-20 75 26. Vi hjälper till med det mest akuta för personer i hemlöshet, till exemel boende för natten. Alla insatser vi kan erbjuda är frivilliga, vilket kan innebära att personen inte vill ta emot den hjälp som erbjuds, utan hellre sover ute.

Ofta finns lösning i den egna familjen eller familjens nätverk (släkt och vänner) och socialsekreteraren är till hjälp att utforska vem som skulle kunna vara till hjälp. • Anonym hjälp: Om du vill veta mera om vilken sorts hjälp som finns så kan du ringa oss på tel.nr 020-91 91 91. Många kan gruva sig för att söka hjälp av rädslan att uppge namn och personnummer. Vissa kommuner erbjuder ett antal samtal utan att man behöver uppge ditt namn. Kommunens socialtjänst.